[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]
Hack Full CF 1.3 1103 Wall - Xuyêng tường -không Giật - Chém Xa - One hit - Headshot - Độn thổ*Chức Năng :
  • Wall
  • Xuyêng tường
  • Không Giật
  • Chém Xa
  • One hit
  • Headshot
  • Độn thổ
  • Bắn xuyêng tường
  • c̣n nhiều chức năng nữa hăy khám phá nhé
NHModz v1.3 Hack Full CF 1103


Link Tải : [Only registered and activated users can see links. ]

1/ Mở lên và nhấn vầo nút Kích Hoạt Key

2/ Copy mă key trên trang Bản Hack và dán vào hàng bỏ trống

3/ Nhấn vào nút Kích Hoạt Key

3/ Hiện lên thông báo : kích hoặt thành công

4/ Vào game nhấn nút Insert hiện menu hack

[FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][Only registered and activated users can see links. ]

[FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]__________________[/FONT]
[FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][Only registered and activated users can see links. ] [/FONT]
[FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][/FONT]